Пропустить навигацию.
Головна ITSN

Головна

Останні кілька років спостерігається швидкий розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, призначених для вирішення найрізноманітніших потреб сучасного «цифрового» суспільства. Інформація стає одним із найважливіших і найцінніших ресурсів. Саме тому, рівень розвитку країни сьогодні визначається рівнем її інформатизації. Цим і пояснюється тенденція, серед провідних держав світу, до реалізації значної кількості проектів, спрямованих на розвиток інформаційної сфери та створення відкритого інформаційного суспільства. Однак, розвиток інформаційно-телекомунікаційного простору відбувається стихійно і містить безліч «вузьких» місць, що унеможливлює належне використання переваг сучасних технологій. Тому, основним завданням є створення цілісного та ґрунтовно  продуманого інформаційного простору, що стане відкритим для суспільства.

Потрібно врахувати, що, зі збільшенням кількості користувачів та, відповідно, їх запитів, необхідним стає підвищення якості інформаційно-телекомунікаційних послуг. Відтак, цілком очевидною є потреба в їх вдосконаленні, що має базуватись на науково-обґрунтованому підході до їх розробки та впровадження.

Використання застарілих технологій не дає змоги досягти вагомого результату у створенні потужного інформаційного середовища, відтак, постає необхідність в розробці нестандартних методів, з використанням сучасних комунікаційних і комп'ютерних технологій.

Поставлені завдання можуть бути виконані лише фахівцями, що добре розуміються на новітніх технологіях, можуть знайти шляхи реалізації поставлених цілей. Науково-дослідний інститут, як осередок кваліфікованих спеціалістів, націлений сприяти розвитку науково-технічного прогресу та впровадженню передових наукових розробок у сфері інформаційно-телекомунікаційних систем та нанотехнологій в Україні.

RSS-материал