Пропустить навигацию.
Головна ITSN

Послуги

Науково-дослідний інститут інформаційно-телекомунікаційних систем та нанотехнологій надає наступні послуги:

 

 • Наукові дослідження в галузі технічних наук.
 • Консалтингові послуги щодо створення ІТ-інфраструктури (програмної, апаратної і мережевої) та організації ефективних процесів управління та експлуатації.
 • Розробка, супровід та розвиток освітніх інтернет-порталів та інтернет-сховищ інформаційних ресурсів.
 • Послуги в галузі налаштування систем дистанційного он-лайн навчання.
 • Розробка і розвиток рішень для управління сайтами.
 • Розробка програмно-технічних комплексів автоматизації.
 • Створення автоматизованих робочих місць.
 • Розробка систем передачі даних.
 • Впровадження автоматизованих комплексів (апаратно-програмних) для збору та збереження інформації.
 • Створення автоматизованих баз даних.
 • Проектування систем маршрутизації даних.
 • Послуги з впровадження на підприємствах систем автоматизованого управління проектами.
 • Розробка програмних комплексів для збору та обробки статистичних даних з серверів та генерації статистичних звітів.
 • Розробка програмного продукту  віртуального робочого середовища "TalkAbout". (Посилання на  Свідоцтво про реєстрацію авторського права).
 • Розробка програмно-апратних комплексів для дистанційної освіти.